Zápis z členské schůze 2024 II.


Ve čtvrtek 20. června 2024 se bude od 18.00 v jídelně ZŠ Nepomucká konat členská schůze BD Nepomuk


Výměna vodoměrů

Nepomuk – květen 2024 – výzva – vchod 7 – pondělí 20.5.2024
Nepomuk – květen 2024 – výzva – vchod 7 – úterý 21.5.2024
Nepomuk – květen 2024 – výzva – vchod 7 – pondělí 27.5.2024
Nepomuk – květen 2024 – výzva – vchod 9 – pondělí 27.5.2024
Nepomuk – květen 2024 – výzva – vchod 9 – úterý 28.5.2024


Zápis z členské schůze 2024


Nové stanovy družstva
k nahlédnutí zde


Zápis z členské schůze BD Nepomuk


ČLENSKÁ SCHŮZE BD NEPOMUK

 

V úterý 15. března 2022 se bude od 18.00 v jídelně

ZŠ Nepomucká konat členská schůze BD Nepomuk

Program schůze:

  1. Zahájení členské schůze
  2. Volba představenstva BD Nepomuk
  3. Zpráva kontrolní komise o hospodaření BD v letech 2020 a 2021
  4. Hlasování o hospodaření BD Nepomuk v letech 2020 a 2021
  5. Provedené a plánované opravy majetku BD Nepomuk
  6. Diskuze
  7. Usnesení členské schůze
  8. Závěr

Prosíme družstevníky, kteří se nemohou schůze zúčastnit, aby dali plnou moc k zastupování na členské schůzi (sousedovi, známému, podnájemníkovi, členovi představenstva…). V případě nízké účasti, kdy nebude schůze usnášeníschopná, začne opakovaná členská schůze ve stejný den jako řádná členská schůze (15.3.2022) v 18:30. Program opakované členské schůze bude totožný s řádnou členskou schůzí (viz. výše).

Představenstvo BD Nepomuk

 

Nové evidenční listy

Na základě požadavků družstevníků necháme připravit nové evidenční listy, které budou vycházet ze spotřeby energií a vody v roce 2021  a ne podle počtu přihlášených osob. Ihned po jejich vytisknutí oslovíme družstevníky s termínem předání nových evidenčních listů. Po jejich převzetí, prosím, ihned upravte platbu záloh podle nového předpisu.

 

Představenstvo BD Nepomuk


Zvýšení záloh

Vzhledem k nově stanoveným zálohám na vodu, plyn, svoz odpadů a elektřinu od dodavatelů (plyn + 400%, svoz odpadů + 100%, voda + 50%, elektřina + 100%)  je družstvo nuceno zvýšit zálohy těchto vstupních energií a služeb. V současnosti jsou měsíční příjmy družstva nižší než potřebné výdaje na zálohy energií a služeb.  Zvýšení rozpočítáme na osobu. Během několika dní vám předáme nový evidenční list, kde budou již zálohy navýšeny. Jestliže budou náklady energií a služeb dále stoupat, bude družstvo nuceno na vzniklou situaci opět reagovat.

Představenstvo BD Nepomuk

 

 

– poučení – evidence osob a podnájem,

zápis ze členské schůze 2019,

členská schůze proběhne 4.4.2019 od 18:00 ve školní jídelně ZŠ Nepomucká,

– prodej bytu, plocha 65m2 vč. dvou lodžií, plus sklepní kóje, orientace bytu na východ, 7.patro. Cena k jednání začínající na 3,5mil Kč.

– zápis ze členské schůze členská schůze 2017

– dne 22. března proběhne členská schůze pozvánka_členská_2017

– z důvodu renovace zvonků, Vás žádáme o zaslání jmen, které budou uvedeny na zvoncích. A to nejpozději do 20.ledna 2016 na emailovou adresu BD Nepomuk (bd.nepomuk@seznam.cz)

– po 30 denní připomínkovací lhůtě na vyúčtování bude zahájena výplata přeplatků na účty družstevníků

– zápis z opakované členské schůze zápis_členskáopak_6_2015

– dne 3.června 2015 proběhne opakovaná členská schůze pozvánka_opak_členská_2015

– dne 19. května 2015 proběhne členská schůze pozvánka_členská_2015

– Bytové družstvo má možnost sjednat zavedení nového poskytovatele symetrického  internetu a televize za zvýhodněné ceny. ( viz. příloha). bdnepomuk-nabidka

– Od 1.1.2015 je účetní firma BD Nepomuk  spol. Křída a spol. s.r.o. http://www.taxoffice.cz/