Hlášení poruch a závad

K 31.12.2014 byla ukončena spolupráce s firmou DaK, která měla na starosti správu objektů BD Nepomuk. Proto se již neobracejte na tuto firmu se svými požadavky.

Od 1.1.2015 nahlašujte své požadavky, zjištěné poruchy a závady na níže uvedené kontakty.

 

Úřední hodiny družstva BD Nepomuk

první středu v měsíci 18:00 až 19:00 v kanceláři BD Nepomuk


Běžné poruchy a závady

Email BD Nepomuk : bd.nepomuk@seznam.cz

Vladimír Čermák : 605 321 955

Igor Vološčuk: 721 472 060


Kontrolní komise

Jitka Králová kralovna.jitka@seznam.cz

Kateřina Chaloupková chaloupkakaterina@gmail.com


Poruchy výtahu ( viz. tel. číslo v kabinách): 734 805 460

Havárie ( Bytoservis): 241 414 414, 605 424 242

Elektřina – přívod do domu ( PRE): 1236

Pro oznámení změny počtu obyvatel v bytě, změnu kontaktů, žádosti o povolení stavebních prací v bytě, ad. používejte výše uvedený email nebo schránku BD Nepomuk ve věžáku.